ašmokas

ašmokas
ašmõkas sm. (2) žr. ašminis: Mažesnių grašių nėr kap ašmõkas Lz.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • asmokas — ×asmõkas (l. osmak) sm. (2) Zt skatikas: Visur tiej asmõkai, be jų biednas žmuoj nė iš pirkios nelenda Lz. Atduok man asmokùs MitIV169. ^ Neturi sarmatos nė ant asmõko Rod …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aštuntokas — 1 aštuntõkas sm. (2) 1. Ds, Dv aštunta valako dalis. 2. toks pinigas, ašmokas: Už neatneštą žvirblio galvą valstietis turėjo mokėti trečioką pabaudos, o už poros varnų kojų neatnešimą – aštuntoką rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”